shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal :
View Cart Check Out

Článek

Koncepce rozvoje ledního hokeje v klubu TJ HC Jablonec nad Nisou pro období 2018 – 2021

KONCEPCE ROZVOJE   LEDNÍHO HOKEJE V JABLONCI NAD NISOU

(období 2018 – 2021)

HC VLCI JABLONEC N.N.

Hokejový klub HC VLCI vznikl v roce 1996 po vydělení se z TJ BIŽUTERIE Jablonec n. N. V prvních čtyřech letech byla činnost u oddílu soustředěna na výstavbu zimního stadionu a budování mládežnických družstev. HC VLCI disponuje moderní hokejovou halou s odpovídajícím zázemím pro hokejisty a kapacitou hlediště pro 1.500 diváků.

            HC VLCI měl v roce 1999  450 členů a následně od sezony 2000/2001 i družstvo dospělých. Po ročním působení v krajské soutěži postoupilo družstvo dospělých do II. celostátní ligy a družstvo juniorů do I. ligy juniorů. Žákovská družstva hrají ve všech věkových kategoriích v tzv. Žákovské lize, organizované ČSLH. V roce 2000 získal HC VLCI statut sportovních hokejových tříd, který je úspěšně naplňován a v rámci HC působí i hokejová škola.

            V návaznosti na velmi dobrou spolupráci s městem Jablonec n. N. a ČSTV byl zimní stadion dobudován ze sdružených prostředků a po kolaudaci se stal majetkem města.

V letech 2002/2003 byl zimní stadion rozšířen o další zázemí pro hráče, veřejnost a parkovací plochy v hodnotě díle 10 mil Kč.

V současné době má klub 200 členů, což jasně ukazuje na úbytek členské základny. Což se děje z několika důvodů:

 1. Úbytek členů vlivem odchodů do většího klubu (Liberec)
 2. Zanecháním sportovní činnosti
 3. Nedostatečný nábor nových adeptů v dřívějších letech
 4. Počet jednotlivých soutěží v systému ČSLH

Celkově tedy dochází k úbytku dětí a jejich zájmu o sport jako takový. Tento trend nastal bohužel v 90tých letech, kdy se vlivem změny systému státu změnilo i myšlení lidí směrem ke sportování jako takovému.

Podívejme se trochu do historie a současnosti, přičemž zjistíme zajímavé rozdíly.

 

HOKEJ Dříve

–          MŽ a SŽ – pak následně  5 až 8.třída = žákovská liga 40 týmů – postup sestup v součtu – žádné přestupy ani hostování – větší počet dětí – tvořil se i B tým hlavně v kraji a nikomu nevadilo, že žáci hráli A i B v jedné skupině

–          TSM – nejlepší jedinci z kraje do TSM a hráli LD a LJ

–          V kraji MŽ a SŽ, kteří mohli postoupit do žákovské ligy

–          Všichni hráli  velký hokej

–          Dříve všichni všechno dostali (výstroj)

–          Nebyl problém s ledem

–          Hráli všichni proti všem

 

HOKEJ Nyní

–          Striktně dělení na ročníky – jdeme proti školskému zákonu, kdy ve třídách jsou vždy 2 ročníky

–          Náhrada TSM – dříve SCM, nyní Akademie – ovšem nenahrazují plně TSM – bere se kdo má ruce a nohy kvůli počtům, což není výchovné a je to v rozporu s politikou výběru nejlepších jedinců

–          Máme sice názvy 2.,3. a 4. třídy, ale striktně chceme aby hráli jen ročníky

–          Když některý hráč zazáří ve své kategorii okamžitě je posunut o kategorii výš, což není sice výchovné, ale účelné, dříve to bylo za odměnu a ne automaticky – posuny si sami likvidujeme přirozené možnosti růstu hráčů

–          Proč se mohou hráči stěhovat z klubu do klubu již od 3.třídy?- absurdita pouze v našem hokeji

–          Velké kluby neberou na malé kluby ohled a znemožňují tím přirozenou výchovu hráčů tím, že vůbec připustí přesun dítěte v ranném věku z malého do velkého klubu

–          Velké problémy s ledem – haly se využívají komerčně !

–          Dnes se selektuje, aby proti sobě hrála stejně vyrovnaná mužstva, čímž se vytrácí přirozený růst jedinců a místo hokejistů nám vyrůstá větší počet odpalovačů puků a občas se objeví sem tam nějaký šikovný hokejista

 

Z toho všeho plyne následující otázka, zda jsou malé kluby schopny v horizontu 5ti let znovu začít s výchovou většího počtu hokejistů či nikoliv.

 

KONCEPCE BUDOVÁNÍ KLUBU V HORIZONTU PŘÍŠTÍCH 3 let

V současné době má klub ve struktuře ČSLH tyto soutěže:

MUŽI – 2.liga ČR

DOROST – Regionální liga staršího dorostu

–          Kategorií Mladšího dorostu bohužel nedisponujeme

ŽÁCI – liga starších a mladších žáků

Elévové – 4.třída – ročník 2008

                3.třída – ročník 2009

               2.třída – ročník 2010

Přípravka – ročník 2011 a mladší

Tedy téměř všechny mládežnické kategorie, mimo mladšího dorostu, kdy nejsme schopni konkurovat velkému klubu, neboť naši hráči právě do velkého klubu v této kategorii mladšího dorostu přecházejí.

Silné stránky

–          podpora a zájem města         

–          velké portfolio malých sponzorů       

–          zájem dětí o hokej         

–          zápal rodičů pro podporu svých ratolestí   

–          obrovská podpora fanoušků – vysoká návštěvnost domácích utkání

Slabé stránky 

–          prosazování odchovanců v seniorské kategorii

–          nízký počet hráčů v kategoriích

–          nízký počet trenérů a asistentů

–          stav zázemí zimního stadionu

–          celkový vzhled stadionu

–          nízká kvalifikovanost některých trenérů a asistentů

Možnosti zlepšení

–          spolupráce všech trenérů klubu při náborových akcích

–          spolupráce se ZŠ a MŠ při náborových akcích

–          spolupráce se ZŠ při založení sportovních tříd

–          zlepšení stavu zázemí zimního stadionu

–          pořádání akcí pro veřejnost

 

Hrozby ohrožující chod klubu

–          zrušení podpory města         

–          zhoršení ekonomické situace malých sponzorů       

–          zájem velkých klubů (Liberec, Mladá Boleslav, apod.)         

–          nezájem rodičů

–          konkurence jiných sportů

 

 

Současná situace mládežnického hokeje

 Od devadesátých let je v celé ČR patrný všeobecný pokles zájmu dětí o aktivní sport. Tato skutečnost se nevyhnula ani jabloneckému hokeji. Také je tu konkurence v podobě méně nákladných sportů, jako je fotbal, atletika nebo florbal a v neposlední řadě také školní a zájmové kroužky. Proto velmi vítáme současnou snahu ČSLH maximálně podporovat zvyšování kvalifikace a odbornosti trenérů všech klubů, pomoc při náborech, vše s cílem zajistit malým hokejistům kvalitní trenérské a tréninkové zázemí v domácích klubech a hlavně podporu zájmu dětí o hokej, jako jeden z největších sportů u nás. 

Jablonecký mládežnický klub nyní pracuje s mladými hokejisty v těchto kategoriích – přípravka (děti z mateřských škol – ročník 2012 a mladší), (ročník 2011), (ročník 2010), (ročník 2009 – menší počet dětí), (ročník 2008 – menší počet dětí), mladší žáci (ročník 2006+2007 – katastrofálně malý počet dětí), starší žáci (ročník 2004+2005 – trochu lepší stav), Liga staršího dorostu (ročník 2001 – 1999 – odchovanců 8 a doplňování z velkých klubů) +  A-tým – výhodou je silný kádr střední generace i když to nejsou všechno odchovanci.

Důležité je, že se snažíme zapojit do hokeje co nejvíce chlapců a děvčat, kteří přijdou a chtějí sportovat.

Snažíme se klást důraz na kvalitní trenérské zázemí, což se nám v současné době tak úplně nedaří. Jsme sice zapojeni v projektu ČSLH trenér do malých klubů, což je posun ve sportovním růstu malých hokejistů ale zároveň v klubu působí pouze dalších 10 trenérů rozdílných kvalifikací, což je pro klub s velkou mládežnickou základnou takřka všech kategorií hodně málo.

Jak dále, je první otázka, na kterou se musíme sami sebe zeptat a místo odpovědi bychom měli velmi rychle klubovou strukturu zdokonalovat a hlavně rozšiřovat.

Tak tedy uvádím návrh koncepce výchovy mládeže na 3 roky dopředu.

 

Situace jednotlivých družstev a Soutěže dnes (2017 – 2018):

–          II.liga ČR – A tým – financováno z příspěvků sponzorů

–          Regionální liga staršího dorostu – financováno z příspěvků hráčů a případně drobných sponzorů – měsíční členský příspěvek a)700,-Kč

–          Liga Mladších a Starších žáků – – financováno z příspěvků hráčů a případně drobných sponzorů – měsíční členský příspěvek a)500,-Kč – minimální počet hráčů v kategorii mladší žáci, téměř na hranici odhlášení ze soutěže

–          Soutěž 4.tříd(2008) – financováno z příspěvků hráčů – měsíční členský příspěvek a)400,-Kč – velmi malý počet hráčů v kategorii

–          Soutěž 3.tříd(2009) – financováno z příspěvků hráčů – měsíční členský příspěvek a)300,-Kč

–          Soutěž 2.tříd(2010) – financováno z příspěvků hráčů – měsíční členský příspěvek a)300,-Kč

–          1.třída(2011) – měsíční členský příspěvek neplatí – vše hrazeno klubem

–          Přípravka(2012 a mladší) – měsíční členský příspěvek neplatí – vše hrazeno klubem

–          Škola bruslení – členský příspěvek neplatí – nábory nových členů

 

Jaké soutěže chceme v budoucnu (2018 – 2021):

–          II.liga ČR – A tým – možnost postupu do vyšší soutěže, ale pokud není generální partner klubu, nejsme schopni ufinancovat

 

–          B tým – možnost založení B týmu a účasti v Krajské lize mužů je naše zbožné přání, neboť bychom mohli nabídnout našim hráčům náhradu za zrušenou ligu Juniorů, ale tento projekt není klub schopen bez generálního partnera ufinancovat a na hráče bychom kladli velkou finanční zátěž ( 15 až 20 tisíc za sezónu na každého hráče)

 

–          Regionální liga staršího dorostu – postupně  zapojovat do systému více vlastních odchovanců

 

–          Regionální liga mladšího dorostu – nová kategorie, kterou musíme založit, protože se nám z kategorií žáků začnou posouvat výše starší ročníky a musíme jim mít možnost nabídnout ucelený systém dalšího sportovního růstu

 

–          Liga Mladších a Starších žáků – v budoucnu naplňovat každou kategorii 15 až 20 hráči pro budoucí vývoj ve vyšších věkových kategoriích – které bychom sdružili ve sportovních třídách – s cílem tréninku jako součást výuky

 

–          4.třída – cílem je mít v kategorii alespoň 15- 20 hráčů, kteří by navštěvovali sportovní třídu – s cílem tréninku jako součást výuky

 

–          1.,2. a 3.třídy – vznikl by větší prostor pro tréninkové hodiny a tím zdokonalování tréninkového procesu a her této věkové kategorie

 

–          Přípravka – rozvoj dovedností – trenéři s vyššími licencemi

 

–          Škola bruslení – nábory nových členů – zapojení všech trenérů mládeže

 

Hlavní zásady budování moderního sportovního klubu v Jablonci nad Nisou

 1. Rozšíření hráčské základny, tak aby byly dostatečně naplněny jednotlivé mládežnické ročníky

 a to především kvalitním náborem nových dětí a zlepšení trenérské činnosti v rámci přípravky. Tím musí být i oboustranná spolupráce s velkými kluby systémem vyrovnaných výměn hráčů, což v praxi znamená, že odejde hráč do velkého klubu, zákonitě musí přijít hráč k nám

 

 1. Doplnění stávajících trenérů, tak aby trenéři mohli plnohodnotně vykonávat trenérskou a pedagogickou činnost.

 

Důraz chceme klást hlavně na:

 

 1. a) na zvyšování kvalifikace a odbornosti jednotlivých trenérů formou účastí na vzdělávacích seminářích, přípravy tréninkových jednotek, plánováním týdenních tréninkových a zápasových programů.

 

 1. b) na zřízení trenérské rady, jejíž úkolem bude vzájemná koordinace trenérů v jednotlivých

            věkových kategoriích, příprava plánů individuálních příprav hráčů, zapojení trenérů

            specialistů, vyhodnocování studijních výsledků mladých hráčů ve škole

 

 1. c) rozvíjení přirozenosti dětí a rozvíjet jejich sportovní rozvoj na suchu i na ledě

 

 1. d) Čerpat z České hokejové školy obohacené o aplikace moderních metod tréninku a získávání nových poznatků ve vývoji malých hokejistů, včetně programů ČSLH.

 

 1. e) Komunikaci mezi trenéry a výměna poznatků při tréninkovém procesu s mládeží

 

 1. f) Založení vlastní klubové databáze, která bude obsahovat jednotlivé tréninkové jednotky, informace o jednotlivých mužstvech, aby si trenéři dokázali mezi sebou pomáhat i poradit a ne vůči sobě zaujímat nepřátelské postoje

 

Vše musí být pod kontrolou hlavního trenéra mládeže !!!, kterému se MUSÍ trenéři zodpovídat.

 

Zachování stávající výše příspěvků rodičů. Příspěvky nechceme na jedné straně zvyšovat, ale

   ani snižovat, chceme najít generálního partnera a financování směřovat do zlepšení podmínek

  hráčů i trenérů.

 

 1. Zajištění co nejlepších materiálních podmínek hokejového vybavení, tak aby byla postupně

   snižována finanční účast rodičů na hokejovém vybavení.

 

 1. Zajištění dopravy hráčů na všechna utkání mimo Jablonec formou autobusové dopravy.

 

 1. Zlepšení a rozšíření spolupráce klubu a školy, tak aby docházelo k všestrannému rozvoji

    mladých hráčů s důrazem na dobré studijní výsledky. Zástupcem pro spolupráci se školou a   

    rodiči musí být HLAVNÍ trenér mládeže v klubu, jehož úkolem bude komunikace s rodiči a

   třídními učiteli hráčů, tak aby bylo odstraněno případné porušování školních povinností.

 

 1. Postupné zlepšování technického zázemí zimního stadiónu, které by mělo vyvrcholit

    generální rekonstrukci.

 

Jsme si vědomi, že se momentálně nacházíme v obtížné situaci. Po několika „socialistických“ letech stávajícího fungování klubu, kdy si každý dělal takřka co chtěl, nám postupně odcházeli hráči do velkých klubů, popřípadě klubů v okolí Jablonce a my jsme nedokázali zajistit tak široký nábor, abychom dokázali odchody hráčů doplňovat do ideálních počtů v jednotlivých družstvech.

Jestliže dříve si trenéři mohli v klubu dělat vše po svém a takřka nikdo je nekontroloval, tak v další koncepci chceme s trenéry pracovat jednak již dříve zmiňovaným vzděláváním, ale také osobní zodpovědností za svoji práci při výuce dětí v hokejových dovednostech.

Domníváme se, že nastal čas změnit fungování hokejového klubu, myšlení trenérů a rodičů směrem pozitivním a odpovědným k výchově dětí i hrdostí k vlastnímu klubu.

Každý trenér, i přesto, že je rodič, musí mít snahu hokejovému umění naučit všechny děti a

ne jen ty talentované, byť to bude občas velmi těžké.

Cílem všech v klubu musí být nábor malých hokejistů, rozvoj i výuka dovedností, výchova  a poctivá trenérská práce  s těmito začínajícími i pokročilými hokejisty, abychom dokázali děti nejen naučit sportovnímu umění, ale i slušnému a poctivému kolektivnímu chování.  

 

Věříme proto, že i rodiče projeví zdravý lokální patriotismus a chuť pomoci trenérům i klubu při poctivé práci při výchově dětí nejen na sportovním poli.

 

My vám naopak slibujeme maximální pracovní nasazení, poctivost a transparentnost.

 

Naším MOTTEM by měla být skutečnost, že všichni chceme být                                      

HRDÝMI ČLENY SMEČKY !

 

Vypracoval KAREL HORNICKÝ – vedoucí trenér SpS a sportovní sekretář

 

Schválil:                      PETR CINIBULK – prezident klubu

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!