shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal :
View Cart Check Out

Článek

VÍCEDENNÍ ATLETICKÉ PŘESHRANIČNÍ ZÁVODY

165 mladých sportovců – členů sportovních klubů T.J. HC Jablonec nad Nisou a KS SMS Szklarska Poreba se zúčastní od 2.6. do 5.6.2022 v polské Szklarské Porebě společného česko-polského projektu „Vícedenní atletické přeshraniční závody.“ Toto setkání je realizováno v rámci Programu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

Název projektu: Vícedenní atletické přeshraniční závody

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/21_035/0003143

Vedoucí partner: T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. 

Partner projektu: KS SMS Szklarska Poreba

 

Cílem projektu je dále prohloubit přeshraniční spolupráci sportovních klubů na obou stranách 

hranice. V rámci projektu dojde k širšímu setkání dětí více věkových kategorií, kdy hlavním 

programem setkání budou vícedenní atletické závody. Doprovodný program bude společenského

charakteru, který bude zacílen na bližší poznání dětí navzájem, jejich jazyka, kultury a zvyků obou 

národů. 

 

Dílčími cíli jsou: 

 

  • prohlubovat spolupráci mezi trenéry, inspirovat se navzájem v otázce sportovní přípravy dětí a jejich aktivizace a motivace
  • děti získají díky realizaci projektu nové zážitky, propojení přes hranice, poznání dalšího jazyka a nové podněty do života
  • díky projektu se buduje postupně dlouhodobé přeshraniční česko-polské partnerství obou sportovních klubů
  • poznání mateřského jazyka navzájem (čeština, polština) 
  • budování dlouhodobého partnerství obou klubů

 

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!